προκλιτικοι

Με στρατιωτικές στολές τούρκοι παιχτες