πρωταγωνίστρια

Ποια πρωταγωνίστρια παντρεύεται… «Λόγω τιμής»;