ψάλτης

Ο Σωτήρης Τσιόδρας έψαλε σήμερα στην εκκλησία