Πυροισβεστική

Αυτές είναι οι οδηγίες της Πυροσβεστικής για τα φωτάκια των Χριστουγέννων στα σπίτια