Ραλλία Χρηστίδου

Ραλλία Χρηστίδου: «Δεν θα ασχοληθώ ξανά επαγγελματικά με το τραγούδι, αυτό το κεφάλαιο έκλεισε πολύ όμορφα»