ροζ ταινίες

«Αφροδίτη Αδάμη»: Από τις ροζ ταινίες στην… ιατρική