Σαββας Γκλεντζογλου

Αγγελική Ηλιάδη:Όταν χωρίζεις είσαι σε μια κατάσταση αλλοφροσύνης, μπορεί να θες να τον πνίξεις τον άλλον.