Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε η Αχαΐα