σημείωμα

Φώτης Ντούλος: Το σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε