Σοφία Κορμά

Σοφία Κορμά: αυτή είναι η εντυπωσιακή Αρχισμηνίας που θα παρουσιάσει την παρέλαση (φωτογραφίες)