Σωτήρης Σκάντζικας

Πένθος για τον Σωτήρη Σκάντζικα