Σωτήρης Σοφιανόπουλος

Σωτήρης Σοφιανόπουλος: Ο άνθρωπος που θα άλλαζε την Ελλάδα