Στάθη Σταμουλακάτο

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος στο θεατρικό σανίδι με τον γιο του