Στέφανος Μπλάτσος

Αγγελική - Στέφανος Μπλάτσος: «Αυτή είναι η πιο σκληρή στιγμή της σειράς»