Στέλλα γκαντώνα

"Έμαθα στον αέρα του δελτίου που παρουσίαζα ότι πέθανε η γιαγιά μου κατέρρευσα"