στρατιωτικός

Ελένη Χατζίδου: Ο αδερφός της είναι στρατιωτικός στα σύνορα