συγγραφέας

Χώρισε η Χριστίνα Κολέτσα από τον μυστηριώδη συγγραφέα Δημήτρη Δεγαμινιώτη

Πέθανε η Άλκη Ζέη

«Οι απείθαρχοι» της Σεμίνας Διγενή