Συλλογική σύμβαση εργασίας

Υπεγράφη η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών