Τα σχοινιά

Τι συμβαίνει με το νέο τραγούδι του Sin Boy; Του έδωσε άδεια η οικογένεια Παντελίδη να χρησιμοποιήσει τραγούδι του Παντελή