Τάρια Μπούρα

Τάρια Μπούρα – Βίκτωρας Μητρόπουλος: Σπάνια κοινή έξοδος