ταξιδιωτικές οδηγίες

Μετάλλαξη Omicron: η επίσημη οδηγία για όσους ταξιδεύουν από τις 9 χώρες της Αφρικής προς την Ελλάδα

ΥΠΑ: Νέες αεροπορικές οδηγίες για τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού – Ποια κράτη αφορά