τελος συνεργασίας

Ο Ασημινάκης εκθέτει την ωραία Ελένη