τέλος της πανδημίας

Moderna: βλέπει το τέλος της πανδημίας μέσα στο 2022

Το 2022 αναμένεται το τέλος της πανδημίας λένε οι επιστήμονες