θαλασσινό αλάτι

Κάνει καλό το θαλασσινό αλάτι στα μαλιά και το δέρμα;