Θανος Καλλιώρας

Θάνος Καληώρας: "Αν είσαι κάθαρμα στη ζωή σου, δεν μπορείς να είσαι ιερό τέρας στη σκηνή"