τηλεοπτικό κανάλι

Η Περιφέρεια Αττικής αποκτά το δικό της τηλεοπτικό κανάλι