Τιτίκα Σαριγκούλη

Τιτίκα Σαριγκούλη: «Παίρνω σύνταξη 452 ευρώ, μπορεί να ζήσει κάποιος με 452 ευρώ;»