Τραγουδι για Χαρδαλιά

Τραγουδι για τον Χαρδαλιά διασκευάζοντας παραδοσιακό τραγουδι