τραγουδι για Ιταλούς

Το τραγούδι που έγραψε ο Bono για τους Ιταλούς