τραγουδιστής μωρό

Μπαμπάς θα γίνει για πρώτη φορά ο Μύρωνας Στρατής