Τρικαλιώτη Πέγκυ

Πέγκυ Τρικαλιώτη: Μου είχαν αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο να κάνω παιδί»