Ο ΜΙΝΤΙΑΚΙΑΣ:
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ


Ετικέτα: Τσανσού Ντερέ