Βασίλης Καίλας

Παππούς ο "Βασιλάκης" του ελληνικού κινηματογράφου