βασιλισα Ελίσαβετ

Οι πρωτες φωτογραφίες της Βασίλισσας Ελισάβετ μετά τις εξελίξεις