βασίλισα του Καρναβαλιού

Ανακοινώθηκε η βασίλισσα του Καρναβαλιού