Βίκτωρας Μητρόπουλος

Τάρια Μπούρα – Βίκτωρας Μητρόπουλος: Σπάνια κοινή έξοδος