Βιολετα Αντωνίου

Έφυγε για την γειτονιά των αγγέλων την ημέρα των ερωτευμένων η Βιολέτα Αντωνίου