υποχρεωτικός εμβολιασμός

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Σε άδεια άνευ αποδοχών οι υγειονομικοί που θα θα αρνηθούν το εμβόλιο