Υπουργείο Πολιτισμού

Χάιδω Βέμπο: Το Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει τη δαπάνη της κηδείας