Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η ΣΕΛΗΝΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΣ ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΖΩΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ


Ετικέτα: ζωδια του νερού