Το Χωριό της Κάρλας

14 Ιουλίου 2022 16:53

Το Χωριό της Κάρλας

Η εταιρία “Το Χωριό της Κάρλας”, είναι μια οικογενιακή κτηνοτροφική επιχείρηση, που δρά με σεβασμό στις αξίες και την ευζωία των ζωών του κοπαδιού μας.

Η εμπειρία ετών συνδυάζεται αποτελεσματικά με την επιστημονική γνώση, προς όφελος τόσο των ζώων, όσο και των καταναλωτών. Βασικό χαρακτηριστικό μας είναι η αγάπη μας για τα ζώα και ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους.
Αυτός είναι και ο λόγος που τα ζώα μας βόσκουν ελεύθερα, στα βοσκοτόπια που εκτείνονται πέρα από τα όρια της λίμνης Κάρλας, έως και τις κορυφές του δυτικού Πηλίου.