Τοις εκατό

28 Φεβρουαρίου 2023 17:34

Πώληση ηλεκτρολογικού υλικού & ηλεκτρονικού υλικού, μικροσυσκευών – gadgets
 
Επισκευές μικροσυσκευών
 
Ηλεκτρολογικές εργασίες
 
Τοποθετήσεις συναγερμών – καμερών
 
Μπαρουξής Κωνσταντίνος