Άγης Εμμανουήλ

Άγης Εμμανουήλ: «Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης μετατρέπεται σε έναν εχθρό και εμείς είμαστε μυγάκια που θα τρέχουμε να κρυφτούμε»