άνθρωποι

Νίνο: «Υπήρχε πάντα ο κόσμος με το δηλητήριο στο στόμα. Θυμάμαι…»