Δημήτρης Ρόκκος

Δημήτρης Ρόκκος: «Ο πατέρας μου δεν θα με συμβουλεύσει για τις δυσκολίες της δουλειάς»