Γιωργος Ζαμπέτας

«Στα τραγούδια λέμε ΝΑΙ» με Γιώργο Ζαμπέτα