γυμναστήριο

Δεν κάνει κοπάνα από το γυμναστήριο ακόμη κι αν είναι γιορτές