ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ:
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ ΣΤΟ «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»


Ετικέτα: ιατροί