Κώστας Τριπύλας

Master Chef 5: αυτοί είναι οι άνθρωποι κλειδιά για τη δημιουργία του παιχνιδιού