Λεωνίδας Καούρης

Λεωνίδας Κακούρης: Ο Δούκας είναι κόντρα ρόλος, εγώ είμαι διαφορετική προσωπικότητα